Strategia

Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategian päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Strategia hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa 2012 ja se kattaa vuodet 2012–2020. Strategia ja sitä tukeva toimintaohjelma toteuttavat Biologista monimuotoisuutta koskevaa YK:n yleissopimusta Suomessa.

Strategialla on viisi yksityikohtaisempaa päämäärää:

  • Valtavirtaistetaan luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö hallinnossa ja yhteiskunnassa
  • Vähennetään luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia välittömiä paineita ja
    edistetään sen kestävää käyttöä
  • Luonnon monimuotoisuuden tilaa parannetaan turvaamalla ekosysteemit, lajit
    ja perinnöllinen monimuotoisuus
  • Luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista saatavat hyödyt turvataan kaikille
  • Parannetaan luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimeenpanoa osallistavalla suunnittelulla, tietojen hallinnalla ja toimintamahdollisuuksien ja -kykyjen kehittämisellä

> Lataa Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategia tästä

Strategian käytännön toteuttamiseksi on laadittu toimintaohjelma, jossa on 105 yksittäistä toimenpidettä. Näiden sivujen pääasiallinen tavoite on toimintaohjelman toimenpiteiden ja niiden toteuttamistilanteen esittely.