Kalakannat

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on kolme kalakantoihin liittyvää toimenpidettä (toimenpiteet 70–72). Niiden kaikkien toteuttamisen arvioitiin olevan vuoden 2018 lopussa kesken, mutta etenevän aikataulun mukaisesti.

Kestävää kalastusta on edistetty uudella vuonna 2016 voimaan tulleella kalastuslailla ja -asetuksella. Kalakantojen hoitoa ollaan organisoimassa uudelleen, kun uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuonna 2019 ja laativat alueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelmat (toimenpide 70).

Kalatiestrategian toimeenpanemiseen on ollut aiempaa enemmän resursseja. Vaelluskalakantojen elvyttämishankkeita on käynnistynyt kymmenellä alueella ja kalatiestrategian kärkikohteista seitsemään on rakennettu kalatie (toimenpide 71). EU:n Itämeren lohikannan hoitosuunnitelman valmistelu jatkuu (toimenpide 72).