Kalatiestrategia

71) Vahvistetaan kansallisen kalatiestrategian toimeenpanon avulla uhanalaisten vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä ja lisätään niiden elinvoimaisuutta vaellusesteiden poistamisen, säännöstelyn kehittämisen ja muiden toimenpiteiden avulla. Vahvistetaan taantuneita luonnonkalakantoja tarvittaessa mäti- ja poikasistutuksin, silloin kun siihen ei sisälly geneettisiä riskejä.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2014–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Hallituksen Luontopolitiikka -kärkihankkeen vaelluskalatoimenpiteelle on ollut käytössä yhteensä 7,85 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018. Yhteisrahoitteisia vaelluskalakantojen elvyttämishankkeita on käynnistynyt kymmenellä vesistöalueella: Iijoella, Kemi-Ounasjoella, Oulujoella, Lieksanjoella, Pielisjoella, Hiitolanjoella, Kymijoella, Mustionjoella, Nilsiän reitillä sekä Saarijärven reitillä. Kalatiestrategian kärkikohteiden lisäksi virtavesisen kunnostustoimenpiteitä ja vaellusesteiden poistamishankkeita on vireillä lukuisissa pienemmissä vesistökohteissa.

Kalatiestrategian kärkikohteista seitsemään on rakennettu kalatie, useassa kohteessa on käynnissä luvanhaku tai niistä on lupahakemustasoiset suunnitelmat. Vaellusesteiden poistamishankkeita on vireillä useissa pienissä kohteissa. Rakennettujen vesien vaelluskalakantojen konkreettisia elvyttämishankkeita on käynnistetty myös suurilla joilla.

 
Lisätietoa: Maa- ja metsätalousministeriö. 2011. Kansallinen kalatiestrategia. Maa- ja metsätalousministeriön työryhmämuistio 10/2011. 38 s. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80821