Kestävä kalastus

70) Järjestetään kalastuslain kokonaisuudistuksen avulla kalastus ja kalavarojen hoito parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen kestävästi siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalavarojen suojelu ja kestävään käyttöön perustuva kalastusperinne, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2014–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Uusi kalastuslaki ja -asetus tulivat voimaan vuoden 2016 alusta. Lainsäädännön toimeenpano on käynnissä. Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuonna 2019 ja laativat alueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelmat. Vaeltavien ja uhanalaisten kalalajien ja -kantojen suojelua ja hoitoa tehostettiin lainsäädännöllisin keinoin vuonna 2014.

 

Lisätietoa: Kalastuslaki maa- ja metsätalousministeriön sivuilla https://mmm.fi/kalastuslaki

Kalavesien omistus ja kalatalousalueet ELY-keskuksen  sivuilla https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalavesien-omistus-ja-kalatalousalueet