Lohikantojen hoitosuunnitelma

72) Toimeenpannaan EU:n Itämeren lohikannan monivuotinen hoitosuunnitelma.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2014–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Itämeren lohikantoja koskevan EU:n monivuotisen suunnitelman valmistelu käynnistyi vuonna 2015 ja käsittely jatkunee vuonna 2018. Asetusehdotuksen käsittely on EU-instituutioissa kesken. Tavoitteena on vajaan 30 lohikannan elvyttäminen ja/tai ylläpitäminen hyvässä tilassa säätelemällä kalastusta muun muassa lohikantojen kestävän enimmäistuoton mukaisesti