Vanhat maa-aineisten ottopaikat

61) Luodaan käytöstä poistuneista maa-ainesten ottopaikoista luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeitä korvaavia elinympäristöjä, joissa voi menestyä esimerkiksi paahde-elinympäristöjen eliölajeja.

   
Vastuutaho: Liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Väylävirastolla on tällä hetkellä noin 30 aktiivista maa-ainesaluetta, jotka on säilytetty valtiolla kilpailun varmistamiseksi. ELY-keskukset hallinnoivat alueita Väyläviraston puolesta. Virastolla on myös monia käytöstä poistettuja alueita, jotka on avattu vanhan maa-aineslain aikana. Kaikki mahdolliset maa-ainesalueet on käytännössä luovutettu pois tai myyty 2000-luvun alussa.

Suomen ympäristökeskus ja kivi- ja maa-ainesyritys Rudus ovat toteuttamassa Ekosysteemihotelli-kokeilua. Siinä tutkitaan, voisivatko soranottopaikat tarjota väliaikaisia suojapaikkoja uhanalaisille lajeille, joita uhkaa jääminen tienrakennuksen alle.