Maatalousympäristöt

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on viisi maatalousympäristöihin liittyvää toimenpidettä (toimenpiteet 55–59). Niistä kolmen maaseutuohjelman alle sijoittuvan toimenpiteen toteutuksen katsottiin muuttuneen vakiintuneeksi toiminnaksi. Sen sijaan kahden perinnebiotooppeihin liittyvän toimenpiteen toteutus oli vuoden 2018 lopussa kesken ja osin aikataulusta jäljessä.


Kaikki maatalouspolitiikan linjaukset on koottu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020, johon sisältyvät ympäristötoimenpiteet on uudistettu ohjelmakauden alussa (toimenpide 55; vakiintunutta toimintaa).

Perinnebiotooppeja koskeva tiedonkeruu on viivästynyt. Perinnebiotooppien päivitysinventointi alkaa kuitenkin vuonna 2019 ja on määrä saattaa loppuun 2021 mennessä  (toimenpide 56; kirimisvaraa).

Biodiversiteetin suojelua maatiloilla on edistetty useilla hankkeilla ja neuvontatoimenpiteillä. Myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alla olevalla Leader-toimintatavalla rahoitettavat paikallisen kehittämisen hankkeet lisäävät usein maaseudun asukkaiden yhteistyötä ympäristöasioissa. Kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmien laatimiseen tarkoitettuja määrärahoja ei enää ole ollut käytettävissä vuodesta 2015 lähtien (toimenpide 57; vakiintunutta toimintaa).

Maataloudesta riippuvia lajeja on pyritty auttamaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ympäristötoimenpiteillä, joille asetetut pinta-alatavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet (toimenpide 58; vakiintunutta toimintaa).

Arvokkaiden maatalousalueiden hoitoa varten solmittujen ympäristösopimusten määrä on kasvanut. Kohteiden kunnostamista varten maaseutuohjelmassa on myös ei-tuotannollinen investointituki perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen (toimenpide 59; käynnissä suunnitellusti).