Maataloudesta riippuvat lajit

58) Turvataan maatalousympäristöistä riippuvaisten eliölajien elinympäristöjen ja kulkureittien säilyminen maatalouden ympäristötoimenpitein.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Maatalouden ympäristötoimenpiteet on koottu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan eli maaseutuohjelmaan 2014–2020. Ympäristökorvausten toimenpiteille asetetut pinta-alatavoitteet ovat pääsääntöisesti jo toteutuneet.

 

Lisätietoa: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 maa- ja metsätalousministeriön sivuilla http://mmm.fi/maaseutu/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelma-2014-2020