Maatalouspolitiikat

55) Kehitetään maatalouden käytännöissä luonnon monimuotoisuutta edistävää politiikkaa ja strategioita sekä monimuotoisuutta edistäviä ja säilyttäviä toimenpiteitä, mm. maatalouden tukijärjestelmän kohdentamisen avulla. Ruoka- ja biomateriaalitarve turvataan tuottavan viljelysmaan hoidolla, mikä vapauttaa maata luonnon monimuotoisuuden hoitoon ja vesiensuojeluun reuna-alueilla. Kehitetään samanaikaisesti ekosysteemipalveluja turvaavia sopimusmalleja esim. maiseman ja vesivarojen ylläpitoon.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2014

   

Tilanne vuonna 2018: Maatalouden käytäntöjä koskevat linjaukset ja tuet on koottuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan eli maaseutuohjelmaan 2014–2020. Siihen sisältyvät ympäristötoimenpiteet on uudistettu ja ohjelman toimeenpano on käynnissä. EU:n suoriin tukiin on sisältynyt viherryttämistuki vuodesta 2015 alkaen.

Maaseutuohjelman ulkopuolisia sopimusmalleja ei kehitetä maa- ja metsätalousministeriön toiminnanalalla. Maatilatalouden kehittämisrahastosta on rahoitettu vuodesta 2015 alkaen Luonnonvarakeskuksen tutkimus ekosysteemipalveluista ja vuonna 2018 avatussa haussa ekosysteemipalveluihin liittyvä tutkimusteema.

 

Lisätietoa: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 maa-ja metsätalousministeriön sivuilla http://mmm.fi/maaseutu/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelma-2014-2020