Maatilat ja biodiversiteetti

57) Edistetään maiseman ja biologisen monimuotoisuuden hoitoa maatalouden harjoittamisen yhteydessä lisäämällä neuvontaa, koulutusta ja tutkimusta sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tuetaan kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmien laatimista.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma eli maaseutuohjelma 2014–2020 sisältää useita neuvontaan, koulutukseen ja toimijoiden yhteistyön lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä. Yksi näistä on neuvontatoimenpide Neuvo 2020, jonka piirissä annetaan myös luonnon monimuotoisuutta koskevaa neuvontaa. Maaseutuohjelmasta rahoitetaan koulutus- ja tiedotushankkeita sekä ympäristön tilaa edistäviä hankkeita. Tuettavat hankkeet valitaan valintakriteereihin perustuvan pisteytyksen avulla.

Maaseutuohjelman alla olevalla Leader-toimintatavalla rahoitettavat paikallisen kehittämisen hankkeet lisäävät usein maaseudun asukkaiden yhteistyötä ympäristöasioissa. Maatilatalouden kehittämisrahastosta rahoitetaan myös maatalousluonnon monimuotoisuuteen liittyvää tutkimusta.  Kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmien laatimiseen tarkoitettuja määrärahoja ei enää ole ollut käytettävissä vuodesta 2015 lähtien.

 

Lisätietoa: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 maa- ja metsätaolousministeriön sivuilla http://mmm.fi/maaseutu/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelma-2014-2020

Neuvo 2020 -palvelu ProAgrian sivuilla https://proagria.fi/asiantuntijapalvelut/neuvo-2020