Metsät

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on viisi metsiä koskevaa toimenpidettä (toimenpiteet 45–49). Niiden toteutustilanne on pääosin hyvä. Vuoden 2018 lopussa kolmen toimenpiteen toteuttamisen katsottiin muuttuneen vakiintuneeksi toiminnaksi ja yhden olevan käynnissä suunnitellusti.

Etelä-Suomen metsien toimintaohjelma METSOon kohdistuneet rahoitusleikkaukset ovat vaikeuttaneet yksityismetsien suojelun hehtaaritavoitteiden saavuttamista. Rahoitusta on uudelleen lisätty vuodesta 2018 alkaen, mutta ohjelman toteutus ei ole vielä palannut alun perin suunnitellulle uralle (toimenpide 45; kirimisvaraa).

Kansallinen metsäohjelma muuttui vuonna 2015 kansalliseksi metsästrategiaksi, mutta sisältää kuitenkin vastaavia metsänhoitotoimenpiteiden kehittämistavoitteita kuin edeltäjänsä. Tähän mennessä on uudistettu niin metsälainsäädäntö, metsänhoitosuositukset kuin kestävän metsätalouden rahoituslakikin (toimenpide 46; vakiintunutta toimintaa).

Yksityismetsien luonnonhoidon alueellista yhteistyötä on kehitetty 3-6 vuosittain käynnissä olleessa yhteistoimintaverkostohankkeessa (toimenpide 47; käynnissä suunnittellusti).

Valtion talousmetsien luonnon monimuotoisuutta turvataan vuonna 2018 julkaistun uudistetun Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaan (toimenpide 48; vakiintunutta toimintaa).

Toimintaohjelmakaudella kahdesta valtion retkeilyalueesta on perustettu kansallispuisto. Samalla Metsähallitus on perustanut omalla päätöksellään kaksi uutta retkeilyaluetta Napapiirille ja Inariin (toimenpide 49; vakiintunutta toimintaa).