Alueellinen yhteistyö

47) Kehitetään ja testataan yksityismetsiin soveltuvia alueellisen yhteistyön malleja esimerkiksi METSO-yhteistoimintaverkostohankkeiden avulla. Otetaan suunnittelussa huomioon yksityismetsien erityisominaisuudet.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: METSO-yhteistoimintaverkostohankkeisiin on käytetty ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta  vuosittain yhteensä  noin 150 000–200 000 euroa. Tällä hetkellä on käynnissä kolme yhteistoimintaverkostohanketta, joiden teemoina ovat suurten petolintujen huomioiminen metsänhoidossa, metsänomistajien luontoverkosto ja Kuusamon yksityismetsien luontohelmet. Aiempina vuosina on toteutettu 18 muuta yhteistoimintaverkostohanketta. 

 
Lisätietoa: Yhteistoimintaverkostot Metsonpolku-sivustolla
http://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Tutkimus/Yhteistoimintaverkostot