Retkeilyalueet ja tutkimusmetsät

49) Otetaan huomioon valtion retkeilyalueiden ja tutkimusmetsien luonnon monimuotoisuusarvot sekä ekosysteemipalvelut esimerkiksi METSO-toimintaohjelman yhteydessä.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2015

   

Tilanne vuonna 2018: Valtion retkeilyalueilla tehdään rajoitettuja hakkuita, joissa otetaan huomioon luonnonarvot ja virkistyskäytön tarpeet. Vuonna 2018 Metsähallitus päätti, että vastedes valtion retkeilyalueilla harjoitetaan vain peitteistä metsätaloutta.

Toimintaohjelmakaudella on kahdesta retkeilyalueesta perustettu kansallispuisto: Teijon retkeilyalueesta vuonna 2015 ja Hossan retkeilyalueesta vuonna 2017. Alkuperäisiä ulkoilulailla perustettuja retkeilyalueita on tämän jälkeen viisi, joiden lisäksi Metsähallitus on perustanut toimintaohjelmakaudella omalla päätöksellään kaksi uutta: Napapiirin ja Inarin retkeilyalueet.

 

Lisätietoa: Valtion retkeilyalueet Luontoon.fi-sivustolla
http://www.luontoon.fi/retkeilyalueet

Teijon kansallispuisto Luontoon.fi -sivustolla
http://www.luontoon.fi/teijo

Hossan kansallispuisto Luontoon.fi -sivustolla
http://www.luontoon.fi/hossa