Valtion talousmetsät

48) Turvataan ja otetaan huomioon valtion talousmetsien luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaisesti.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Uudistettu Metsähallituksen ympäristöopas julkaistiin vuonna 2018. Luonnon monimuotoisuuden kannalta suurin muutos edeltävään, vuonna 2011 julkaistuun oppaaseen on kuolleen puun korjuun lopettaminen.

Valtion talousmetsien hakkuut kasvoivat kolmanneksella vuosina 2005–2010, mutta ovat sen jälkeen pysytelleet vakaalla tasolla noin kuudessa miljoonassa kuutiometrissä. Valtion talousmetsien vuosikasvu arvioidaan nykyisin 11 miljoonaksi kuutiometriksi (kuva).

Suojelualueverkostoa on kehitetty METSO-ohjelman puitteissa valtion mailla. Vuonna 2014 saatiin päätökseen Metsähallituksen suojelualueiksi siirrettävien talousmetsien kartoitus ja yli 13 000 hehtaaria talousmetsiä suojeltiin. Kyseessä oli suurin yksittäinen METSO-ohjelman suojelupäätös

 Kuva. Valtion talouskäytössä olevien metsien kasvu ja hakkuut 2005–2017

Julkaisut: Päivinen, J., Björkqvist, N., Karvonen, L., Kaukonen, M., Korhonen, K.-M., Kuokkanen, P., Lehtonen, H., & Tolonen, A. (toim.) 2011. Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas. Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 67.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1134