Kansalliset kaupunkipuistot

81) Täydennetään Suomen kansallisten kaupunkipuistojen verkostoa.

   

Vastuutaho: Ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Vuotta 2013 ennen Suomessa oli viisi kansallista kaupunkipuistoa: Hämeenlinnassa, Porissa, Heinolassa, Hangossa ja Porvoossa. Toimintaohjelmakaudella vuodesta 2013 alkaen on perustettu neljä uutta puistoa: Turkuun (2013), Kotkaan (2014), Forssaan (2015) ja Kuopioon (2017). Valmistelu kansallisten kaupunkipuistojen perustamiseksi on lisäksi vireillä Kokkolan, Tampereen ja Helsingin kaupungeissa.

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Kansalliset kaupunkipuistot ovat osa kestävää kaupunkisuunnittelu ja -rakentamista.

 

Lisätietoa: Kansalliset kaupunkipuistot ympäristöministeriön sivuilla http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Kansalliset_kaupunkipuistot

Kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa - suomalaisten tähtikaupunkien verkosto -esite e-julkaisu.fi -sivustolla http://www.e-julkaisu.fi/hameenlinnan_kaupunki/kaupunkipuistot/