Riistaeläinvahingot

75) Rajoitetaan riistaeläimistä aiheutuvia metsä-, maatalous- ja liikennevahinkoja metsästyksen mitoituksen suunnittelun lisäksi ennaltaehkäisevin toimin, kuten aitaamalla, karkotteilla, riistasilloilla, alikulkutunneleilla ja suolakivien avulla.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Vuositasolla riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen estämiseen panostetaan hirvieläimissä noin 0,3 M €/v ja suurpedoissa 0,5 M €/v. Metsästyksen mitoitus ratkaistaan kunkin vuoden vahinkokertymän, sosiaalisten näkökulmien ja ekologisen kestävyyden perusteella. Vahinkojen estoa voidaan suunnitella Riistavahinkorekisterin avulla.