Riistakantojen hoito

73) Turvataan riistakantojen hoidossa riistalajien elinympäristöjen, luontaisten elintapojen ja luontaisen vuosikierron säilyminen. Noudatetaan metsästyksessä kestävän käytön periaatetta. Tehostetaan riistakantojen seurantaa ja turvataan siitä saatavan tiedon avulla riistakantojen kestävä hoito ja käyttö.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Riistan elinympäristöjä ja riistakantoja hoidetaan kokonaisvaltaisesti osana maa- ja metsätalouden käytännön töitä. Maatalouskäytäntöjä ohjataan maatalouden ympäristötukeen liittyvillä ohjelmilla ja metsätaloutta metsänhoidon suosituksilla. Maa- ja metsätalouden käytännön töihin pyritään sisällyttämään riistaystävällisiä toimintatapoja. Toimintatapojen kehittäminen ja käytäntöön vienti on perustunut vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön maa- ja metsätalouden toimijoiden ja maanomistajien kanssa.

Kestävän käytön periaatetta toteutetaan muun muassa maa- ja metsätalousministeriön antamilla asetuksilla metsähanhen, merihanhen, metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen rajoituksista. Muun muassa voimakkaasti taantuneen metsähanhen metsästys on ollut kiellettyä tai sitä on rajoitettu voimakkaasti vuodesta 2011 alkaen. Metsähanhikannan elpymisestä on saatu ensimmäisiä merkkejä. Metsähanhen pesimäkantaa on selvitetty muun muassa droonilaskennoin ja lajille on laadittu kansainvälinen suojelusuunnitelma.

Riistasaaliin ja -havaintojen keruussa mobiilipohjainen Oma Riista-palvelu tuottaa 140 000 metsästäjän voimin runsaasti paikkatietoa riistasta. Metsästettävien sorsalintujen seurantaa on parannettu Luonnonvarakeskuksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseo yhteistyönä. Suurpetohavaintoja kirjataan Tassu -järjestelmään, joka toimii aiempaa huomattavasti paremmin. Vuonna 2016 otettiin käyttöön uusi hirvitietojärjestelmä, johon metsästäjät kirjaavat kaatojen lisäksi myös hirvihavainnot. Järjestelmän avulla voidaan tuottaa lähes reaaliaikaisia karttaennusteita hirvien esiintymisestä. Pienemmille hirvieläimille on kehitteillä oma järjesteltmänsä. Riistakantojen seurantaan pyritään tehostamaan mm. DNA -selvityksin.

 

Lisätietoa: Taigametsähanhen suojelusuunnitelma Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimuksen (AEWA) sivuilla (englanniksi) https://www.unep-aewa.org/en/document/aewa-international-single-species-action-plan-conservation-taiga-bean-goose

Riistahallinnon asiointipalvelu Oma riista https://oma.riista.fi

Luonnonverakeskuksen Riistahavainnot-palvelu http://riistahavainnot.fi