Salametsästykseen puuttuminen

77) Puututaan salametsästykseen tehokkaasti. Vahvistetaan Metsähallituksen erävalvontaa, Suomen riistakeskuksen neuvontaa ja parannetaan poliisin edellytyksiä puuttua metsästysrikoksiin.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, sisäasiainministeriö

   
Aikataulu: 2013–2014

   

Tilanne vuonna 2018: Törkeän metsästysrikoksen teon nimike lisättiin rikoslakiin vuonna 2011, mikä parantaa salametsästyksen tutkintamahdollisuuksia. Vuonna 2012 perustettiin maa- ja metsätalousministeriön vetämä epävirallinen erävalvonnan yhteistyöryhmä, jossa mukana Rajavartiolaitos, sisäministeriö, Poliisihallitus, Suomen riistakeskus, Metsähallituksen eräpalvelut. Metsähallituksen erävalvontaa on tarvetta vahvistaa entisestään  1–2 henkilöllä sekä lisätä toimivaltuuksia.

Karhun metsästykseen liittyviä rikoksia koskevan metsästyslain 33 §:n muutos hyväksytin vuonna 2015. Laissa kielletään haaskan käyttö karhun metsästyksessä, karhun ampuminen korjaamattomalle viljapellolle ja karhun ajaminen tai ampuminen pesästä. Suome luonnonsuojeluliitto on tuonut Suomeen anonyymipalvelimeeen perustuvan WildLeaks -ilmiantopalvelun salametsätystä varten.