Uhanalaiset riistalajit

74) Valmistellaan ja pannaan toimeen kannanhoitosuunnitelmat uhanalaisille riistalajeille, joilla on luonnonsuojelullista tai muuta erityistä yhteiskunnallista tai taloudellista merkitystä.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Suomessa uhanalaisia riistalajeja ovat nisäkkäistä susi ja ahma sekä yhteensä kymmenen vesilintulajia.

Vuonna 2015 uudistetun susikannan hoitosuunnitelman toteuttaminen on käynnissä. Ohjelma toteuttaa osaltaan sosiaalisesti kestävää suurpetopolitiikka sisältäen toimenpiteitä muun muassa kannanseurannan kehittämiseen, vahinkojen estoon ja konfliktin hallintaan liittyen. Susi aiheuttaa Suomessa edelleen konflikteja erityisesti uusilla esiintymisalueillaan. Osin tästä johtuen susikannan hoitosuunnitelman päivitys käynnistyi syksyllä 2018.

Suomen ahmakannan suojelusuunnitelma laadittiin vuonna 2014. Ahmakanta on jatkanut hidasta kasvua 2010-luvulla. Ahmojen kaatamiseen on viime vuosina myönnetty poikkeuslupia poronhoitoalueelle merkittävien porovahinkojen estämiseksi.

Taantuvien riistavesilintujen kantojen hoitamiseksi on valmisteltu toimenpideohjelma, joka julkaistaan alkuvuonna 2019. Maa- ja metsätalousministeriö kielsi vuonna 2018 erittäin uhanalaisen punasotkan ja tukkakoskelon metsästyksen kolmeksi vuodeksi ja rajoitti allin metsästystä.

 

Lisätietoa: Susikannan hoitosuunnitelma Metsähallituksen suurpedot.fi-sivustolla http://www.suurpedot.fi/suojelu-ja-metsastys/hoitosuunnitelmat/susikannan-hoitosuunnitelma.html

Suurpetojen hoitosuunnitelmat maa- ja metsätalousministeriön sivuilla https://mmm.fi/riista/strategiat-ja-hoitosuunnitelmat/hoitosuunnitelmat