Maatalouden vesiensuojelu

64) Maatalouden ympäristötukijärjestelmää uudistettaessa otetaan lähtökohdaksi vesiluonnon ja muun luonnon monimuotoisuuden suojelun tavoitteet kansallisella ja EU:n tasolla. Tukea kohdennetaan vaikuttavimpiin toimiin ja kuormittavimmille alueille.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2014

   

Tilanne vuonna 2018: Maatalouden ympäristötukitoimenpiteet on koottu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020 (maaseutuohjelmaan). Maaseutuohjelman toimeenpano on käynnissä ja sen toimenpiteitä ja toimia kohdennetaan vesiensuojelullisin perustein. Kohdentamisen mahdollistavien aineistojen puutteellisuuden on havaittu vaikeuttavan kohdentamista. Toisena kohdentamisen esteenä on hallinnollisen taakan ja hallinnointikustannusten lisääntyminen sitä mukaan, mitä enemmän otetaan käyttöön kohdentavia rajauksia.

 
Lisätietoja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 MMM:n sivuilla http://mmm.fi/maaseutu/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelma-2014-2020