Riistataloudellinen kosteikkostrategia

54) Toteutetaan Suomen kansallinen riistataloudellinen kosteikkostrategia. Jatketaan kosteikkojen tukijärjestelmiä.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Riistataloudellista kosteikkostrategiaa toteutettiin vuosina 2010–2015 pääosin Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life -hankkeen avulla. Hankkeessa ennallistettiin tai uudelleen luotiin 48 kosteikkoa, yhteispinta-alaltaan 340 hehtaaria. Lisäksi hankkeen viestintätoimenpiteiden arvioitiin tavoittaneen lähes 19 000 ihmistä.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020 sisältyy kaksi kosteikkotukimuotoa. Ei-tuotannollista kosteikkoinvestointitukea voi hakea uuden kosteikon perustamiseen joko patoamalla tai kaivamalla, esimerkiksi vanhalle pellolle. Kosteikkojen hoitosopimuksilla puolestaan tähdätään olemassa olevien kosteikkojen hoitoon muun muassa lietteen poiston, patojen kunnostuksen ja reuna-alueiden kasvillisuuden niiton keinoin.

 

Lisätietoa: Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen sivut
www.kosteikko.fi