Geenivarojen suojelu ja käyttö

86) Selvitetään geenivarojen suojelun ja käytön oikeudellisen sääntelyn tarpeet Suomessa ja ryhdytään selvitystyön pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin. Turvataan maaseudun kehittämisohjelman avulla alkuperäislajikkeiden ja alkuperäisrotujen säilymistä ja niistä saatavien tuotteiden jatkojalostusta.

   

Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2016

   

Tilanne vuonna 2018: Geenivarojen suojelun ja käytön oikeudellisen sääntelyn tarpeiden selvitys valmistui 2017. Tämän pohjalta laaditun geenivaralain on määrä tulla voimaan 2019.

Maa- ja metsätalousministeriön geenivarapolitiikan linjaukset julkaistiin vuonna 2018. Samana vuonna julkaistiin myös Suomen uusi maa-, metsä- ja kalatalouden kansallinen geenivaraohjelma, joka käsittää niin viljelykasvit, metsäpuut, kotieläimet kuin kalatkin. Luonnonvarakeskus koordinoi ohjelman toimeenpanoa.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma käsittää rahoitusmekanismin, jonka kautta alkuperäislajikkeiden ja -rotujen suojelua ja kestävää käyttöä edistetään kaudella 2014–2020. Käytännön toimet sisältävät alkuperäiseläinten ja - kasvien viljelytuet sekä alkuperäiseläinten ja -kasvien geenipankkitoimenpiteen.

 

 

Lisätietoja: Pehu, T. 2018. Maa- ja metsätalousministeriön geenivarapolitiikan linjaukset. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2018:10a. 24 s. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161212

Pehu, T., Kiviharju, E., Rusanen, M., Kantanen, J. & Heinimaa, P. 2018. Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallinen geenivaraohjelma. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2018:11a. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161238

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 maa-ja metsätalousministeriön sivuilla http://mmm.fi/maaseutu/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelma-2014-2020