Kalakantojen geneettinen monimuotoisuus

90) Lisätään kalakantojen ja niiden osakantojen geneettisen monimuotoisuuden ylläpidon seurantaa. Vähennetään viljelylaitoksissa säilytettävien kantojen ei-toivottuja sopeutumia uusilla viljelymenetelmillä ja uusimalla emokalastoa. Sisällytetään kalastuksen ja istutustoiminnan kalakannoille aiheuttaman geneettisen eroosion vähentämistoimenpiteet osaksi kannanhoitosuunnitelmia.

   

Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Kalakantojen geneettisen ylläpidon seurantaa ja menetelmien kehittämistä tehdään Luonnonvarakeskuksessa nykyisten resurssien puitteissa. Menetelmien osalta on kehitetty muun muassa virikekasvatusviljely, jossa luonnonvesiin istutettavat kalat sopeutetaan paremmin vastaanottamaan luontoympäristön ominaisuuksia; esimerkiksi varomaan petokaloja. Kannanhoitosuunnitelmiin on lisätty ja tullaan lisäämään luonnonlisääntymistä tukevia toimenpiteitä: kalastuksensäätelyä, kutevien emokalojen määrän lisäämistä sekä lisääntymisalueiden ja luonnontuotannon käynnistämistä ja lisäämistä.