Metsäpuiden geneettinen monimuotoisuus

88) Huolehditaan metsäpuiden geneettisen monimuotoisuuden suojelusta Kansallisen kasvigeenivaraohjelman mukaisesti, ottaen huomioon kansainvälisen EUFORGEN-ohjelman velvoitteet ja Geenivaraneuvottelukunnan ohjaus.

   

Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Toimenpide on muuttunut pysyväisluonteiseksi, sillä se on nykyisin Luonnonvarakeskuksen lakisääteinen tehtävä. Käytettävissä olevat resurssit ovat kuitenkin liian vähäiset, jotta ohjelma voisi edetä sovitun mukaisesti.

Luonnonvarakeskus ylläpitää suomalaisten geenireservimetsien verkostoa. Geenireservimetsille laaditaan hoitosuunnitelmat yhdessä maanomistajan kanssa. Yhteensä geenireservimetsiä on 44 ja niiden pinta-ala on noin 7 200 hehtaaria.

 

 

Lisätietoa: Metsäpuiden geenivarojen suojelu maa- ja metsätalousministeriön sivuilla https://mmm.fi/metsat/metsatalous/geenivarojen-suojelu

Metsäpuiden geenivarat Luonnonvarakeskuksen sivuilla https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/geenivarat/metsapuiden-geenivarat/