Muuntogeenisten eliöiden seuranta

92) Analysoidaan olemassa olevien seurantajärjestelmien käyttämät indikaattorit ja niiden soveltuvuus muuntogeenisten eliöiden toiminnan ja biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten seurantaan. Tarvittaessa kehitetään uusia seurantaan soveltuvia indikaattoreita.

   

Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Ympäristöministeriö rahoitti vuonna 2012 projektia, jonka avulla toimitettiin yhteiseen tietopankkiin tietoja niveljalkaisista indikaattorilajeista. Tiedot on sisällytetty samana vuonna ilmestyneeseen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen julkaisuun. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole ollut toistaiseksi mukana indikaattorityössä, mutta tarvittaessa laaditaan geenitekniikkalainsäädäntöön liittyvää kansallista lisäohjeistusta jo olemassa olevan EU-tasoisen seurantaohjeistuksen lisäksi.

 

 
Lisätietoa: Meissle, M., Álvarez-Alfageme, F., Malone, L.A. & Romeis, J. 2012. Establishing a database of bio‐ecological information on non‐target arthropod species to support the environmental risk assessment of genetically modified crops in the EU. EFA Supporting Publications. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-334