Viljelykasvien luonnonvaraiset sukulaiset

87) Käynnistetään viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaisten suojeluohjelma luonnonympäristöissä (in situ).

   

Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2014

   

Tilanne vuonna 2018: Suomen viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien suojelustrategia valmistui 2014. Strategia on pohja suojeluohjelman käynnistämiselle. Joitakin strategian lajeja on jo kerätty ex situ eli luonnonympäristön ulkopuolella tapahtuvaan suojeluun Luomuksen ESCAPE-projektin puitteissa (ks. toimenpide 31). In situ osuus eli geenireservien toteuttaminen luonnonympäristöissä ei ole alkanut.

Vuonna 2017 aloitettiin maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistyönä viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien suojelustrategian toimeenpanoon liittyvän toimintaohjelman laatiminen. Hankkeen lopputuloksena saadaan toimintasuunnitelma prioriteettilajien suojelulle.

Viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaisten suojelua edistettiin myös pohjoismaisen geenivarakeskuksen NordGenin vetämissä yhteistyöhankkeissa 2015–20018.

 

Lisätietoa: Alkuperäiskasvien luonnonvaraisten sukulaisten (CWR) suojelustrategian kehittäminen Luonnonvarakeskuksen hankesivuilla https://www.luke.fi/projektit/cwr-suojelustrategia/

Esite viljelykasvien luonnonvaraisista sukulaislajeista https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2019/01/viljelykasvien-luonnonvaraiset-sukulaislajit-CWR-esite.pdf

Pohjoismaisen geenivarakeskus NordGenin sivusto viljelykasvien luonnonvaraisista sukulaisista https://www.nordgen.org/en/plants/crop-wild-relatives/