Kansainväliset sopimusneuvottelut

99) Suomi osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin luonnon monimuotoisuuteen liittyviin sopimusneuvotteluihin sekä niiden synergiaa edistäviin neuvotteluihin ja ottaa niissä huomioon myös kehitysmaiden aseman ja erityistarpeet sopimusten toteuttamisessa; samoin uusia sopimuksia neuvoteltaessa. Perustetaan luonnon monimuotoisuutta koskevien sopimusten yhdyshenkilöistä koostuva verkosto, joka tukee toimintaohjelman toimeenpanoa sekä kansainvälistä työtä sopimusten toimintojen yhtenäistämiseksi.

Suomi osallistuu kansainvälisen luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevan hallitustenvälisen tieteellisen elimen (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) toimintaan. Selvitetään IPBES:iin liittyvät kansalliset tarpeet ja toimenpiteet, työn järjestäminen kotimaassa sekä Suomen tuki kansainväliselle IPBES:ille.

   

Vastuutaho: Ympäristöministeriö, ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Luonnon monimuotoisuutta koskevien sopimusten kansallisista yhdyshenkilöistä koostuva verkosto on jatkanut työtään. Kansainvälisten asioiden asiantuntijatyöryhmä asetettiin kesäkuussa 2017.

Suomen ulkoministeriö rahoitti vuosina 2015–2017 kansainvälistä työtä luonnon monimuotoisuutta koskevien sopimusten välisten synergioiden vahvistamiseksi 200 000 eurolla. Tuen avulla luotiin tiekartta asiantuntijaryhmän suositusten toimeenpanemiseksi sopimusten välisen yhteistyön vahvistamiseksi niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla. Suomen taloudellinen ja asiantuntijatuki ovat olleet avainasemassa työn edistymisessä. Suomi on tukenut biodiversiteettisopimuksen sihteeristöä tasa-arvonäkökulman huomioimisessa ja vahvistamisessa erillisrahoituksella 2013–2015. Tuen avulla sihteeristöön palkattiin gender-asiantuntija ja valmistettiin tasa-arvosuunnitelma (Gender Plan of Action).

Vuonna 2015 laadittiin selvitys kansainväliseen IPBES-luontopaneeliin liittyvistä tarpeista ja toimenpiteistä Suomessa sekä asetettiin kansallinen IPBES-paneeli. Suomi on osallistunut IPBES:n toimintaan ja valmistellut ehdotuksia kansallisen luontopaneelin kautta. Suomen kansalliset IPBES-asiantuntijat ovat osallistuneet IPBES-arviointityöhön. Kansallinen luontopaneeli toimitti ehdotuksia IPBES:n toiseen työohjelmaan 2018. Suomen luontopaneeli asetetaan uudestaan vuoden 2018 lopussa. 

 
Lisätietoa: Suomen kansallinen luontopaneeli Suomen ympäristökeskuksen sivuilla http://www.syke.fi/luontopaneeli