Poikkileikkaavat teemat

Luonnon monimuotoisuuden hupenimisen pysäyttäminen ja trendin kääntyminen kasvavaksi ei onnistu yksin perinteisin luonnonsuojelun keinoin – esimerkiksi suojelualueita perustamalla tai yksittäisiä uhanalaisia lajeja suojelemalla. Perinteinen luonnonsuojelu on toki yhä erittäin tärkeää, mutta niiden rinnalle tarvitaan koko yhteiskunnan kattavia muutoksia.

Puhutaan valtavirtaistamisesta. Siitä, että vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen otetaan huomioon kaikissa päätöksissä koskivat ne sitten verotusta, koulutusta, metsätaloutta tai vaikka kaivannaisteollisuutta. Vastuu luonnon monimuotoisuudesta kuuluu kaikille hallinnonaloille, mutta myös etujärjestöille, kansalaisyhteiskunnalle ja ihan jokaiselle suomalaiselle.

Näitä luonnon monimuotoisuudenn valtavirtaistamiseen liittyviä teemoja käsitellään tämän poikkileikkaavat teemat -otsikon alla. Suomen biodiversiteettiohjelmassa on 44 poikkileikkaavaa toimenpidettä (toimenpiteet 1–44), jotka on jaoteltu yhdeksään luokkaan:

Viestintä ja koulutus (toimenpiteet 1–4)
Taloudellinen ohjaus (toimenpiteet 5 ja 7–10)
Lainsäädäntö (toimenpiteet 11–13)
Kaavoitus ja maankäyttö (toimenpiteet 14–16)
Luonnonsuojelualueet (toimenpiteet 17–21)
Uhanalaiset luontotyypit ja lajit (toimenpiteet 22–28)
Ilmastonmuutos ja vieraslajit (toimenpiteet 29–34)
Matkailu ja luonnon virkistyskäyttö (toimenpiteet 35–38)
Seuranta ja tutkimus (toimenpiteet 39–44)