Ilmastonmuutos ja vieraslajit

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on kuusi ilmastonmuutosta ja vieraslajeja koskevaa toimenpidettä (toimenpiteet 29–34). Kaikkien ilmastonmuutokseen liittyvien toimenpiteiden toteutus on kesken; kolmessa katsotaan olevan kirimisvaraa ja kaksi on aikataulussa.

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia ja sitä ympäristöhallinnon toimialalla toteuttava toimintaohjelma on päivitetty. Toimenpiteitä ovat muun muassa suojelualueverkoston ilmastokestävyystarkastelu, ekologisten yhteyksien säilyttäminen talouskäytössä olevilla alueilla ja soiden hiilivarastojen säilyttäminen (toimenpide 29).

Lajien ja luontotyyppien herkkyyttä ilmastonmuutokselle selvitetään luonnonsuojelualueiden osalta tutkimushankkeessa (toimenpide 30). Luonnonympäristöjen ulkopuolella tapahtuvaa ex-situ -suojelua on edistetty Life + -hankkeessa, jonka myötä Suomeen perustettiin uhanalaisten kasvien siemenpankki (toimenpide 31).

Hiilivarastojen ennallistamisesta ja ennallistamisen kytkeytymisestä luonnon monimuotoisuuteen on käynnissä tai päättynyt kolme tutkimushanketta. Varsinaisia hiilivarastojen ennallistamisen tarvearviota tai toimintasuunnitelmaa ei ole voitu vielä tehdä (toimenpide 32). Bioenergian ja tuulivoiman käytön vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen on selvitetty ja bioenergian osalta myös suosituksia on päivitetty (toimenpide 33).

Biodiversiteettiohjelman vieraslajien torjuntaa koskevan toimenpiteen on katsottu muuttuneen vakiintuneeksi toiminnaksi. Toimintaohjelmakaudella on muun muassa avattu kansallinen vieraslajiportaali, saatettu voimaan EU:n vieraslajiasetus ja luotu vieraslajien seurantajärjestelmä (toimenpide 34).