Ex situ -suojelu

31) Varaudutaan säilyttämään ilmastonmuutoksen vakavimmin uhkaamia eliölajeja luonnonympäristöjen ulkopuolella (ex situ). Selvitetään tarpeita ja mahdollisuuksia siirtää eliöitä ilmaston muuttumisen tahdissa (ns. avustettu leviäminen).

   
Vastuutaho: Opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: EU Life + -hanke ESCAPEn myötä Suomeen on perustettu uhanalaisten kasvien siemenpankki. Puutarhoissa tallessa olevien taksonien määrä on yli kolminkertaistunut noin 50:stä 175:een (kuva 1).Yksi avustettua leviämistä käsittelevä ekologinen väitöskirja on valmistunut Helsingin yliopistossa ja toinen on aiheen ympäristölainsäädännöllistä puolta käsittelevä väitöskirja on valmistumassa.

Kuva 1. Uhanalaisten ex situ -suojeltujen taksonien ja populaatioiden määrä Suomessa

 

Lisätietoa: Etäsuojelussa olevat lajit Luomuksen sivuilla
http://luomus.fi/fi/etasuojelussa-olevat-lajit

Maria Hällforsin väitöskirja: Coming to terms with conservation under climate change: Using species distribution models and translocation trials for estimating the need and potential of assisted migration.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159376