Kaavoitus ja maankäyttö

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on kolme kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvää toimenpidettä (toimenpiteet 14–16). Vuoden 2018 lopussa kaikkien niiden toteuttamisen arvioitiin olevan kesken, mutta valtaosin kuitenkin aikataulussa.

Vihreän ja sinisen infrastruktuurin käsitteen soveltamisesta Suomeen julkaistiin Suomen ympäristökeskuksessa laadittu selvitys vuonna 2017. Vihreän ja sinisen infrastruktuurin huomioimista on viety käytäntöön joidenkin maakuntien maakuntakaavoissa, mutta lähestymistavan laajempi soveltaminen ei ole vielä toteutunut (toimenpide 14; kirimisvaraa).

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskeva laki uudistettiin vuonna 2017. Uudistuksen odotetaan parantavan lain vaikuttavuutta muun muassa siksi, että sen myötä lupaviranomaisen rooli YVAn kattavuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa korostuu. Merialueista – erityisesti vedenalaisesta luonnosta – on saatu paljon lisää tietoa ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi (toimenpide 15; käynnissä suunnitellusti).

Maankäyttöä ja muuta ympäristöpäätöksentekoa alkuperäiskansojen kotiseutualueilla ohjaavia Akwé: Kon -ohjeita on sovellettu saamelaisalueella sijaitsevien erämaa- ja luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelussa. Toimintaa ollaan laajentamassa myös talouskäytössä oleville alueille (toimenpide 16; käynnissä suunnitellusti).