Akwé: Kon -ohjeet

16) Sovelletaan CBD-yleissopimuksen 9. osapuolikokouksen hyväksymiä vapaaehtoisia Akwé: Kon -ohjeita saamelaisten kotiseutualueen maankäytön suunnittelussa ja ohjauksessa sekä huomioidaan ohjeistus maankäytön ohjaukseen liittyvän lainsäädännön uudistamisessa.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Saamelaiskäräjät

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Metsähallitus on luonut Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta pysyvän mallin, jota käytetään erämaa- ja luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien sekä luonnonvarasuunnitelmien laadinnassa. Artikla 8(j) kansallinen asiantuntijatyöryhmä piti kokemuksia rohkaisevina Akwe: Kon -ohjeiden soveltamisesta Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Vuonna 2014 Akwe:Kon ohjetta on käytetty myös Kevon luonnonpuiston ja Urho Kekkosen kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelussa.

Akwé: Kon -ohjeita on ensimmäisen kerran alettu soveltaa Metsähallituksen liiketoimintojen alueella. Soveltamista valmistellaan myös Lapin ELY-keskuksen toiminnassa.

 

 

Julkaisut: Metsähallitus. 2013. Akwé: Kon -ohjeiden soveltaminen
Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Loppuraportti. 76 s.
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/l/Muut/AkweKonraportti2013.pdf