Lainsäädäntö

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on kolme lainsäädäntöön liittyvää toimenpidettä (toimenpiteet 11–13). Toimenpiteiden toteutustilanne oli vuoden 2018 lopussa hyvä: kaksi niistä on käynnissä suunnitellusti ja yksi valmis.

Luonnon monimuotoisuutta koskevaa lainsäädäntöä on kehitetty monin tavoin. Kahdella luonnonsuojelulain osittaisuudistuksella on muun muassa saatettu voimaan joitakin EU:n luonnonsuojelulainsäädännön kohtia ja kevennetty lajisuojelun poikkeuslupamenettelyä. Myös vuonna 2014 voimaan tullut ympäristönsuojelulaki sisältää muutoksia biodiversiteetin huomioimiseen (toimenpide 11; käynnissä suunnitellusti).

Ympäristörikosten selvittämisen edellytykset ovat parantuneet, kun Suomeen luotiin ensimmäinen ympäristörikosten torjunnan strategia ja toimintaohjelma vuonna 2015 (toimenpide 12; valmis). 

Ekologiseen kompensaatioon on kohdistunut viime vuosina paljon tutkimus- ja selvitystoimintaa. Hankeissa on selvitetty muun muassa kompensaation keskeisiä käsitteitä, lainsäädännön muuttamisen mahdollisuuksia sekä habitaattipankkien käyttämistä kompensaation toteuttamisessa (toimenpide 13; käynnissä suunnitellusti).