Suojelualueiden luokitus

21) Määritellään nykyisten luonnonsuojelualueiden kansainvälinen suojelualueluokka yhteistyössä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ja muiden sidosryhmien kanssa. Selvitetään tarve ja mahdollisuudet uudentyyppisten suojelualueiden ja niiden hallintomallien luomiseen.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, Suomen IUCN WCPA

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Periaatteet kansainvälisen suojelualueluokituksen soveltamisessa Suomessa hyväksyttiin loppuvuodesta 2013. Kaikki 1.11.2017 mennessä perustetut valtion (n. 800) ja yksityiset luonnonsuojelualueet (n. 10 700) on luokiteltu ja luokitukset vahvistettu alkuvuodesta 2018. Tiedot on toimitettu eurooppalaiseen CDDA-kantaan ja sieltä WDPA-kantaan. Uusimmat päivitykset eivät kuitenkaan näy vielä Protected Planetin pdf-maaraportissa, joka on tulostettu maaliskuussa 2018.

 

Lisätietoa: Suojelualueiden kansainväliset luokitukset Metsähallituksen sivuilla http://www.metsa.fi/-/suojelualueiden-kansainvaliset-luokitukset

Suomen maasivu Protected Planet -sivustolla https://www.protectedplanet.net/country/FIN