Matkailu ja luonnon virkistyskäyttö

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on neljä matkailua ja luonnon virkistyskäyttöä koskevaa toimenpidettä (toimenpiteet 35–38). Niiden toteutustilanne oli vuoden 2018 lopussa biodiversiteettiohjelman teemojen joukossa heikoin: siinä missä kahden keskeneräisen toimenpiteen toteutus eteni suunnitellusti, ei kahden toimenpiteen toteutuksen arvioitu vielä alkaneen lainkaan.

Kestävän luontomatkailun edistäminen on edennyt etenkin Matkailu 4.0 -toimenpideohjelman myötä, jossa ohjataan noin neljä miljoonaa euroa lisärahoitusta Metsähallituksen luontomatkailun edistämistoimiin. Lisäksi toimenpideohjelmaan kuuluu matkailualan yritysten koulutusta kestävän kehityksen osa-alueiden mukaan (toimenpide 35; käynnissä suunnitellusti).

Maastoliikennelain päivitystä ei ole aloitettu (toimenpide 36; käynnistys viivästynyt). Matkailun kestävyyttä tulisi vahvistaa alueidenkäytön suunnittelun keinoin, mutta toistaiseksi alueidenkäyttö ja matkailu -toimenpiteen toteutus ei ole varsinaisesti käynnistynyt (toimenpide 37; käynnistys viivästynyt).

Yksi näkyvimpiä toimenpiteitä suomalaisten aktiivisen luontosuhteen edistämiseksi on ollut vuodesta 2013 alkaen vietetty Suomen luonnon päivä, joka oli ensimmäistä kertaa virallinen liputuspäivä vuonna 2017. Lisäksi luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin liittyvä tieto on lisääntynyt useissa tutkimushankkeissa ja käytännön kokeiluissa (toimenpide 38; käynnissä suunnitellusti).