Aktiivinen luontosuhde

38) Selvitetään kansalaisten aktiivisen luontosuhteen säilymistä ja siirtymistä uusille sukupolville. Vahvistetaan ulkoilmaelämää osana suomalaisuutta sekä luonnosta ja sen virkistyskäytöstä koituvia myönteisiä terveysvaikutuksia.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Ensimmäistä Suomen luonnon päivää vietettiin vuonna 2013. Tästä elokuun viimeisenä lauantaina vietettävästä tapahtumasta on muodostunut nopeasti satojen tapahtumien kansallinen juhlapäivä, jota Suomessa liputettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017.

Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna 2017 luonnon päiviä oli yhteensä neljä. Tapahtumia niiden aikana oli eri puolilla Suomea yhteensä yli tuhat  ja osallistujia niissä runsaat 300 000 henkilöä. Tästä Suomi 100 -tapahtumasarjasta muotoutui suurin ja laajapohjaisin luontoaiheinen yleisötapahtuma kautta aikojen ja se saattoi osaltaan saada aikaan pysyvämmänkin mielipideilmaston muutoksen biodiversiteettistrategian tavoitteen 1 mukaisesti. Hossan kansallispuiston avajaiset kesäkuussa 2017 muodustuivat huomattavaksi viestinnälliseksi tapahtumaksi, jossa suojelualueiden merkityksiä kansalaisille tuotiin monelta kannalta esille.

Metsien hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin liittyvä tieto on lisääntynyt tutkimushankkeissa ja käytännön kokeiluissa. Esimerkiksi Argumenta-hankkeen lopputulos julkistettiin helmikuussa 2015 nimellä Luonto lähelle ja terveydeksi. Metsäntutkimuslaitos julkaisi syksyllä 2014 kirjan Hyvinvointia metsästä ja Metsähallitus tuotti käytännön tietoa OpenAir -hankekokonaisuudessa.

Suomen Luontokeskus Haltia avattiin toukokuussa 2013.

 

Lisätietoa: Suomen luonnon päivän sivut https://www.suomenluonnonpaiva.fi/

Jäppinen, J.-P., Tyrväinen, L., Reinikainen, M. ja Ojala, A. (toim.) 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys. Argumenta-hankkeen (2013–2014) tulokset ja toimenpidesuositukset. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 35/2014.
http://hdl.handle.net/10138/153461

Tiedote Hyvinvointia metsästä - kirjasta Metsäntutkimuslaitoksen sivuilla
http://www.metla.fi/uutiskirje/hyv/2014-02/uutinen-1.html

OpenAir-hankekokonaisuus Metsähallituksen sivuilla http://www.metsa.fi/openair