Alueidenkäyttö ja matkailu

37) Vahvistetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävää alueidenkäytön suunnittelua matkailukeskusten ympärillä esimerkiksi keskittämällä matkailupalveluja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Saamelaiskäräjät

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Toimenpiteen toteuttamista ei ole varsinaisesti aloitettu. Lapin Liitto julkaisi vuonna 2015 Lapin matkailun maankäyttöstrategian, joka sisältää periaatelinjauksia kehitettävistä matkailualueista ja niiden maankäytön suunnittelusta. Strategia on voimassa vuoteen 2018 saakka.

 

 
Lisätietoa: Lapin matkailun maankäyttöstrategia Lapin liiton sivuilla http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin-matkailu