Maastoliikennelain päivitys

36) Päivitetään maastoliikennelakia ja kehitetään sen valvontaa ehkäisemään luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvia haittoja.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö,  liikenne- ja viestintäministeriö

   
Aikataulu: 2013–2015

   

Tilanne vuonna 2018: Maastoliikennelain päivitys ei ole alkanut.