Puutteellisesti tunnetut lajit

44) Jatketaan Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmaa (PUTTE). Laaditaan määritysoppaita Suomen tärkeimmistä eliöryhmistä. Tehdään lajeihin, niiden tuntemukseen ja luokitteluun liittyvää yhteistyötä mm. Ruotsin Svenska artprojektet -hankkeen kanssa.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmaa PUTTE kattoi vuodet 2003–2016. Hankkeen aikana löydettiin lähes 2 000 Suomelle uutta lajia, joista yli 500 oli tieteelle uusia. Suurin osa näistä oli kaksisiipisiä hyönteisiä sekä kantasieniä, jäkäliä ja hämähäkkieläimiä. Lisäksi hankkeen tuloksena lisääntyneen tiedon myötä on saatu noin 5 000 uutta lajia mukaan uhanalaistarkasteluun.

PUTTE-ohjelman tuloksena julkaistiin 16  määritysopasta muun muassa luteista, rupijäkälistä, kukkakärpäsistä ja yökkösten toukista. Hankkeen päätteksi julkaistu yleistajuinen Metsän salainen elämä -kirja sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 2017.

 

Lisätietoa: Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma 2009–2016 http://www.ymparisto.fi/putte