EU-ohjelmat

8) Pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen rahoitusmahdollisuudet EU:n seuraavan ohjelmakauden kansallisessa ja EU-valmistelussa.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö.

   
Aikataulu: 2013–2014

   

Tilanne vuonna 2018: Maaseutuohjelma on valmis ja sen toimeenpano on käynnissä. Maaseutuohjelman biodiversiteettivaikutusten arviointi valmistuu vuoden 2019 aikana.

EU-rahoituksen kohdentamiseksi luonnon monimuotoisuudelle laadittiin niin sanottu priorisoitu toimintaohjelma (Prioritized Action Plan, PAF) rahoituskaudelle 2014–2020, joka olisi tullut ottaa huomioon kansallisessa EU-rahoitusohjelmien valmistelussa. Luonnon monimuotoisuudelle olisi ollut mahdollisuuksia kohdentaa paremmin EU-rahoitusta, mutta näin ei kansallisesti päätetty.

Suomessa ei ole otettu käyttöön Euroopan komission tuottamaa ohjeistusta luonnon monimuotoisuuden rahoituksen periaatteista: eri rahoitusvälineiden integrointi, biodiversiteettivaikutusten varmistaminen (proofing) ja rahoituksen seuranta (biodiversity tracking). Euroopan tilintarkastustuomioistuin selvitti vuonna 2017 EU-rahoituksen kohdentamista Natura 2000 -verkoston osalta ja suositti, että EU-rahoituksella tulee varmistaa Natura 2000 -verkoston täysi toimeenpano. Lisäksi PAF -toimintaohjelma tulee ottaa huomioon kansallisissa rahoitusohjelmissa ja rahoituksen kohdentumista tulee seurata.

Seuraavan EU-rahoituskauden 2021–2027 valmistelu on aloitettu. Luonnon monimuotoisuuden ja vihreän infrastruktuurin tarpeiden osalta laaditaan uusi PAF -toimintaohjelma, joka tulee ottaa huomioon kansallisessa EU -rahoitusohjelmien valmistelussa.

 

Lisätietoa: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 MMM:n sivuilla http://mmm.fi/maaseutu/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelma-2014-2020

Euroopan unioni. 2017. Natura 2000 -verkoston mahdollisuuksien täysimääräinen täytäntöönpano edellyttää lisätoimia. Erityiskertomus. Euroopan tilintarkastus tuomioistuin 01/2017. 68 s. https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=40768