Maatalouden ympäristötuki

9) Uudistetaan maatalouden ympäristötuki edistämään vesistöjen ja luonnon monimuotoisuuden suojelua nykyistä paremmin. Kohdennetaan ympäristötuen toimenpiteitä alueellisesti sekä tila- ja lohkokohtaisesti vesistöjensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta herkimmille alueille.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö.

   
Aikataulu: 2013

   

Tilanne vuonna 2018: Maatalouden ympäristötukitoimenpiteet on koottu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020 (maaseutuohjelmaan). Ympäristöasioita edistetään maaseutuohjelmassa sekä pinta-alaperusteisin toimenpitein että investointien ja hankkeiden avulla. Pinta-alaperusteiset toimenpiteet sisältävät maataloustuotannon ympäristöllistä kestävyyttä edistävät ympäristökorvaukset, jotka on kohdennettu alueellisesti ja lohkokohtaisesti, sekä luonnonmukaisen tuotannon korvauksen. Ympäristöinvestoinnit kohdistuvat sekä tuotannon kestävyyttä parantaviin että ei-tuotannollisiin investointeihin.

Maaseutuohjelman koulutus- ja tiedotushankkeet parantavat ympäristöosaamista. Vesiensuojelun alueellisesti kohdennetulla hankerahoituksella tuetaan erityisesti rannikon ELY-keskusten alueella tapahtuvaa vesiensuojelutyötä. Leader-toimintatavalla toteutettavat paikallisen kehittämisen hankkeet osallistavat maaseudun asukkaat ympäristön tilan parantamiseen.

 
Lisätietoa: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 MMM:n sivuilla http://mmm.fi/maaseutu/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelma-2014-2020