Yksityinen ja kolmas sektori

7) Käynnistetään yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa uusien, luonnon monimuotoisuuden suojelua edistävien, innovatiivisten rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseksi.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, valtionvarainministeriö.

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Yritykset & Biodiversiteetti -hanke on jatkunut viisi vuotta, jonka aikana FIBS-yritysvastuuverkosto on kouluttanut yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa yhteensä 50 yritystä ja muuta toimijaa Luontopääoma-koulutusohjelmassaan. Kansallinen työryhmä laati kehittämisehdotuksen toiminnan laajentamisesta, jossa tärkeimmäksi tavoitteeksi nimettiin yritysten biodiversiteettitietoisuuden lisäämisen.

Rakennusteollisuus on perustanut oman toimialakohtaisen biodiversiteettityöryhmän. Viime vuosina suomalaiset yritykset ovat saaneet lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta omilla sektoreillaan.

Biodiversiteetti nostettiin FIBS yritysvastuuverkoston järjestämän Suomen yritysten vastuullisuusraportointikilpailun kriteeriksi vuonna 2016. Ensimmäistä kertaa jaettu yritysten biodiversiteettipalkinto myönnettiin samana vuonna Senaatti-kiinteistöille. Suomi on osallistunut aktiivisesti EU:n Business&Biodiversity - ja luonnon monimuotoisuuden yleissopimuksen Global Partnership -verkostoihin. 

Innovatiivisten rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseksi valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä kaksi valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshanketta (VN TEAS) luontoon pohjautuvien ratkaisujen edistämiseksi ja kompensaation sääntelyn ohjauskeinojen kehittämiseksi.

 

Lisätietoa: Yritykset ja biodiversiteetti -ohjelma FIBSin sivuilla
http://www.fibsry.fi/fi/component/content/article?id=201

Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen -hanke valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivuilla https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/ekologisen-kompensaation-ohjauskeinojen-kehittaminen

Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen sopeutumisen välineinä (TASAPELI) -hanke valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivuilla https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/vaikuttavia-ja-tehokkaita-luontopohjaisia-ratkaisuja-yhteiskunnallisiin-ongelmiin-voitto-