Riistakantojen hoitosuunnitelmat

28) Toteutetaan hyväksyttyjä riistakantojen hoitosuunnitelmia (susi, karhu, ilves, metsäpeura, Itämeren hylkeet, peltopyy) ja viimeistellään valmisteilla olevat hoitosuunnitelmat (ahma, hirvi, metsäkanalinnut).

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Aiemmin hyväksytyt hoitosuunnitelmat on pääosin toteutettu ilveksen, karhun, Itämeren hylkeiden ja peltopyyn osalta. Uusia hoitosuunnitelmia on laadittu ahma-,  hirvi- ja metsäkanalintukannoille, joiden lisäksi on julkaistu myös riistataloudellinen kosteikkostrategia. Susikannan hoitosuunnitelma päivitettiin vuonna 2015 ja uusi päivitys käynnistettiin syksyllä 2018. Karhukannan ja ilveskannan hoitosuunnitelman päivitys ovat viimeistelyvaiheessa.

Metsäkanalintujen elinympäristöjen parantamishankkeeseen on saatu EU:n Life-rahoitusta. Metsäpeuran hoitosuunnitelman toteuttamiseksi on alettu valmistella palautusistutushanketta.  Metsähanhelle on hyväksytty kansainvälinen hoitosuunnitelma kansallisen ollessa valmisteilla.

 

Lisätietoa: Riistaeläinstrategiat ja kantojen hoitosuunitelmat maa- ja metsätalousministeriön sivuilla https://mmm.fi/riista/strategiat-ja-hoitosuunnitelmat

AEWA International single species Action Plan for the conservation of the taiga bean goose (Anser fabalis fabalis).  https://www.unep-aewa.org/en/document/aewa-international-single-species-action-plan-conservation-taiga-bean-goose