Viestintä ja koulutus

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on neljä viestintää ja koulutusta koskevaa toimenpidettä (toimenpiteet 1–4). Vuoden 2018 loppuun mennessä niistä kolmen katsottiin joko valmistuneen tai muuttuneen vakiintuneeksi toiminnaksi. Yhden toimenpiteen toteuttamisessa on kirimisvaraa.

Suomessa on ollut luonnon monimuotoisuuteen keskittyvä viestintäryhmä vuodesta 2011 alkaen. Työryhmä asetettiin uudelleen kaudeksi 2017–2021 ja samalla sitä laajennettiin ympäristökasvatuksen ja luonnon terveysvaikutuksien asiantuntijoilla. Ryhmä tukee biodiversiteettistrategian toimeenpanoa muun muassa levittämällä tietoa, toteuttamalla kyselytutkimuksia, vaihtamalla hyviä käytäntöjä ja houkuttelemalla uusia tahoja mukaan luonnon puolesta tehtävään työhön (toimenpide 1; valmis).

Opettajien täydennyskoulutuksessa on nostettu esille eliölajituntemusta ja luonnon monimuotoisuutta koskevia kysymyksiä sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen puolella (toimenpide 2; vakiintunutta toimintaa).

Eri koulutusasteiden opetussuunnitelmiin on sisällytetty kestävän kehityksen periaatteita ja biodiversiteettiosaamista on lisätty eräisiin ammatillisiin tutkintoihin kuten maa- ja metsätalousalan perustutkintoihin (toimenpide 3; vakiintunutta toimintaa).

Edellytyksiä yhteistyölle ympäristökasvatuksen eri toimijoiden kesken on parannettu muun muassa alan organisointia tarkastelleen työryhmän työn avulla sekä kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen tukimateriaaleja sisältävän MAPPA-hakupalvelun kautta. Kuitenkin rahoituksen vähäneminen on vaikeuttanut Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus)  ja Metsähallituksen tekemää ympäristökasvatustyötä (toimenpide 4; kimisvaraa).