Seuranta

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on kaksi seurantaa koskevaa toimenpidettä (toimenpiteet 6 ja 105). Molempien toteuttamisen on katsottu muuttuneen vakiintuneeksi toiminnaksi.

Biodiversiteetin tilan seuranta on edistynyt muun muassa ekosysteemipalveluiden konkretisoimiseen ja mittaamiseen kehitetyn viitekehyksen ja alustavien indikaattoreiden ansioista. Lisäksi vuonna 2016 avattu Suomen biodiversiteettiohjelman seurantasivusto on parantanut luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi tehtyjen toimenpiteiden indikaattoripohjaista seurantaa. Kuitenkin useiden luonnon monimuotoisuuden seurantojen resurssit ovat vähentyneet eikä luonnon monimuotoisuuden indikaattoreita ole voitu päivittää suunnitellusti (toimenpide 6; vakiintunutta toimintaa).

Biodiversiteettiohjelman seuranta on jatkunut indikaattoripohjaisesti ja ympäristöministeriön asettama biodiversiteettityöryhmä käyttää indikaattoreita luonnon monimuotoisuuden tilassa tapahtuvien muutosten seurantaan. Suomen kansallisen luonnon monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman väliarviointi valmistui alkuvuodesta 2016 ja Suomi on raportoinut biodiversiteetin trendeistä ja biodiversiteetin suojelemiseksi tehdyistä toimenpiteistä laajasti biodiversiteettisopimukselle (toimenpide 105; vakiintunutta toimintaa).