Historia

1992

Suomi allekirjoittaa Rio de Janeirossa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (biodiversiteettisopimuksen).
www.cbd.int/convention/text/

1993

Biodiversiteettisopimus saa lain voiman.

1995

Ympäristöministeriö asettaa asiantuntijatyöryhmän selvittämään niitä toimenpiteitä, joita biodiversiteettisopimus Suomelta edellyttää.

Hilli, M., Hallantie, K. ja Jäppinen, J.-P. (toim.) 1995. Biodiversiteettityöryhmän mietintö - Tehtäväalueet ja toimialavastuu biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen kansallisessa toimeenpanossa. Työryhmän raportti 4/1995. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto. Helsinki. 106 s.

1997

Suomen ensimmäinen vuodet 1997–2005 kattava biodiversiteettiohjelma julkaistaan.

Kangas, P., Jäppinen, J.-P., von Weissenberg, M. ja Karjalainen, H. (toim.) 1997. Suomen biologista
monimuotoisuutta koskeva kansallinen toimintaohjelma 1997-2005. Suomen ympäristö
137. 189 s. Helsinki.

2000

Suomen biodiversiteettiohjelman ensimmäinen seurantaraportti julkaistaan.

Kangas, P., Jäppinen J.-P. & von Weissenberg, M. (toim.) 2005. The implementation of the National Action Plan for biodiversity in Finland 1997-1999 . First progress report (summary). Ympäristöministeriö. Helsinki. 66 s.

2002

Suomen biodiversiteettiohjelman toinen seurantaraportti julkaistaan.

Jäppinen, J.-P. (toim.) 2002. Suomen biologista monimuotoisuutta koskevan kansallisen toimintaohjelman toteutuminen vuosina 2000-2001. Toinen seurantaraportti. Suomen ympäristö 558. Ympäristöministeriö. Helsinki. 62 s.

2005

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa hankkeessa arvioidaan ensimmäisen biodiversiteettiohjelman avulla aikaansaatuja tuloksia.

Hildén, M., Auvinen, A.-P. & Primmer, E. (toim.) 2005. Suomen biodiversiteettiohjelman arviointi. Suomen ympäristö 770. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 251 s.

Suomi toimittaa kolmannen maaraportin biodiversiteettisopimuksen sihteeristölle.

Kangas, P., Jäppinen J.-P. & von Weissenberg, M. (toim.) 2005. The implementation of the National Action Plan for biodiversity in Finland 2002-2004. Third progress report. Ympäristöministeriö. Helsinki. 116 s.

2007

Suomen toinen vuodet 2006–2016 kattava biodiversiteettistrategia ja -toimintaohjelma julkaistaan.

Heikkinen, I. (toim.) 2007. Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma 2006–2016. Suomen ympäristö 35/2007. Ympäristöministeriö. Helsinki. 162 s.

2010

Suomen luonnon monimuotoisuuden kehitystä ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan laajasti biodiversiteettisopimukselle toimitetussa neljännessä maaraportissa.

Auvinen, A.-P., Kemppainen, E. & von Weissenberg, M. (toim.) 2010. Fourth National Report on the Implementation of the Convention of Biological Diversity in Finland. The Finnish Environment 2|2010. Ministry of the Environment. Helsinki. 192 s.

2012

Valtioneuvosto hyväksyy kansallisen biodiversiteettistrategian vuosiksi 2012–2020. Samalla julkaistaan päivitetty toimintaohjelma vuosille 2013–2020.

Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi. Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2012–2020

Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma 2013–2020

2014

Suomen luonnon monimuotoisuuden kehitystä ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan laajasti biodiversiteettisopimukselle toimitetussa viidennessä maaraportissa.

Ahokumpu, A.-L., Auvinen, A.-P., Pylvänäinen, M. & von Weissenberg, M. (toim.) 2014. Fifth national report to the convention on biological diversity. Finland. Ministry of the Environment. Helsinki. 141 s.

2015

Suomen biodiversiteettiohjelman 2013–2020 väliarvion tulokset kootaan tälle sivustolle.

2019

Suomi toimittaa biodiversiteettisopimukselle kuudennen maaraportin.

Auvinen, A.-P. & Toivonen, H. (toim.) 2019. Sixth national to the Convention on Biological Diversity. Finland.

Suomen maaraportti luonnon monimuotoisuudesta: Määrätietoista työtä on tehty, mutta monimuotoisuuden heikkenemistä ei ole saatu pysäytettyä. Ympäristöministeriön tiedote 22.3.2019.